W jakim celu tworzymy zadania?

  • Zadania tworzymy w sytuacji, kiedy oczekujemy wykonania konkretnych działań względem klienta. Tworząc i przydzielając zadanie pracownikowi, ten jest automatycznie o tym informowany przez system – dostaje powiadomienie push oraz zadanie wyświetla mu się kalendarzu w kokpicie systemu.
  • Zadania są świetną formą informowania pracowników jaką pracę mają do wykonania.
  • Przydzielanie zadań w systemie ma znaczną przewagę nad przydzieleniem zadania pracownikowi w tradycyjny sposób poprzez rozmowę. Zadania dodane w systemie wyświetlają się pracownikowi w kalendarzu w kokpicie tak długo, aż pracownik nie odznaczy zadania jako zrealizowane – dzięki temu pracownik nie zapomni wykonać powierzonego przez pracodawcę zadania.