Jak zmienić nazwę folderu zapisanego w chmurze?

Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę.

 

Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem „Opcje”, następnie „Zmień nazwę”.

 

Krok 3. W rubryce „Nazwa folderu” wpisujemy nową nazwę folderu.

 

Krok 4. Po dokonaniu edycji wybieramy „Zapisz”.

 

Nazwa folderu została zmieniona.