Jak dodać produkt?

Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne – klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

 

Krok 2. Klikamy w ikonę „Produkty”.

 

Krok 3. Klikamy w kategorię produktów, do której chcemy dodać produkt.

 

Krok 4. Wybieramy rubrykę „+Dodaj produkt”.

 

Krok 5. Żeby załączyć zdjęcie produktu klikamy „Wybierz plik lub przeciągnij tutaj”.

 

 

Krok 6. Widzimy nazwę załączonego zdjęcia. Wpisujemy nazwę produktu, index (jeżeli nasze produkty mają index) oraz jednostkę np. m2, op, szt, mb…

 

Krok 7. W rubryce „Opis” wpisujemy ważne informacje o produkcie.

 

Krok 8. W rubryce cena jednostkowa sprzedaży wpisujemy cenę, za jaką sprzedajemy produkt.

 

Krok 9. W rubryce cena jednostkowa zakupu wpisujemy cenę, za którą my kupiliśmy produkt.

 

Krok 10. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o produkcie, wybieramy „Zapisz”.

 

Produkt został zapisany.