Formularz reklamacji

Jeżeli, zamówiony przez Ciebie towar uległ uszkodzeniu lub usługa została wykonana wadliwie –
skorzystaj z poniższego formularza, w celu zgłoszenia usterki.
Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie.

Szczegóły reklamacji

Informacje o reklamowanym produkcie

Administratorem danych osobowych jest Firma SA, ul. Przykładowa 60, 05-152 Miasteczko, e-mail: biuro@przykladowa-firma.pl (zwana dalej Spółką). * . Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.