Czym jest system CRM?

(ang. Customer Relationship Managment – CRM)

CRM (z języka angielskiego Customer Relationship Management) dosłownie oznacza zarządzenie relacją z klientem

Jest to złożona baza danych zawierająca zbiór zadań i narzędzi niezbędnych w kontaktach z kontrahentami. Baza to także swego rodzaju strategia biznesowa.
System informatyczny CRM zarządza relacjami pomiędzy klientami i tworzy pamięć firmy, porządkując doświadczenie i historie. System pomaga
w analizie rynkowej i daje podstawę do tworzenia strategii firmy. CRM pozwala na zapisywanie każdego ruchu przedsiębiorstwa i wpływa na rozwój.
Co więcej system pozwala na skrócenie całego procesu sprzedaży i tym samym na zmniejszenie kosztów z tym związanych.

comoveo crm

W dzisiejszych czasach relacja z klientem jest elementem kluczowym.

Podejście do klienta staje się procesem złożonym i wymaga zindywidualizowania potrzeb. Oferty kierowane do potencjalnego kontrahenta są wyspecjalizowane i konkretne. Dzięki oprogramowaniu CRM można zapomnieć o stercie papierów i dokumentów. Program CRM ma budować długotrwałe relacje poprzez trwałe i przejrzyste działania. Takie działania są mniej pracochłonne i czasochłonne. System gromadzi informacje o kliencie,
a on zaś ma poczucie zaangażowania i profesjonalizmu firmy. CRM daje możliwość trwałej relacji z klientem poprzez moduł korespondencji np. przy pomocy poczty email. System daje także możliwość lepszego zarządzania czasem pracy.
Pracownicy, mając do dyspozycji CRM, są bardziej zorganizowani. System pozytywnie wpływa także na relacje w pracy i powoduje zwiększenie efektywności pracowników.

Powodzenie prowadzonego biznesu w dużej mierze zależy od klienta. Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie z nim stałego kontaktu. System CRM jest narzędziem, które pozwala na takie relacje

Zarządzanie relacjami z klientami ma zmniejszyć wydatki związane
z rozwojem firmy. System ten umożliwia zintegrowanie działań związanych z obsługą klientów.
System CRM jest niezastąpiony w budowaniu bazy klientów poprzez rejestracje danych wszystkich klientów, a dodatkowo przynosi korzyści
w postaci wzrostu sprzedaży. Daje także szybki dostęp do danych sprzedażowych; CRM przede wszystkim usprawnia cały proces sprzedaży. Świetnym rozwiązaniem jest wirtualny magazyn dokumentów, który zawiera wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty. Pracownicy mając wszystko pod ręką, mogą działać sprawniej i szybciej.
Sprzedawca ma dostęp między innymi do informacji odnośnie do faktur, rachunków czy też stanu magazynu.
CRM, jak widać, przynosi korzyści dla kupującego w postaci fachowej obsługi, dla sprzedawcy zaś w postaci zadowolonego klienta, który z pewnością zostanie z Tobą.

System CRM w jasny i przejrzysty sposób gromadzi informacje o podjętych działaniach w firmie. Poprawia także komunikację pomiędzy konkretnymi działami.

CRM rejestruje wszelkie działania kontrolne przez kierowników
i managerów. System w łatwy sposób prowadzi do usystematyzowania działań w firmie. Wszystkie zgromadzone dane są wykorzystane do podejmowania decyzji w przyszłości. Takie dane pozwalają na planowanie strategii i podejmowanie działań w celu zwiększenia zysków.
Jasny i przejrzysty system informatyczny CRM pozawala więc na monitorowanie postępu w firmie. Manager za pomocą systemu CRM kieruje pracownikami, zarządza i zleca zadania.
System pozwala także na sprawdzenie efektywność działu sprzedażowego oraz poszczególnych pracowników firmy.
Dzięki systemowi CRM można racjonalnie i optymalnie zarządzać budżetem przedsiębiorstwa.

spotkanie biznesowe

Każda szanująca się firma dba o swój rozwój i wizerunek poprzez utrzymywanie dobrej relacji z kontrahentem.

Wykorzystywanie systemu Custmer Relationship Menagment pozwoli sprawdzić, co się dzieje u klientów. System ten gromadzi informacje o kliencie oraz o stopniu zadowolenia z usług firmy. Cała baza numerów telefonów, adresów mailowych, imion, nazwisk, a także nazw firmy, pozwala na dopasowanie ofert do potrzeb danego klienta.

System umożliwia też gromadzenie materiałów sprzedażowych w postaci ankiet czy prezentacji, które są niezbędne do prowadzenia kampanii marketingowej.
Stanowi to duże udogodnienia dla pracownika, który ma możliwość aktywnie pozyskiwać nowych klientów. Praca z zastosowaniem systemu Zarządzania Relacją z Klientem to prawdziwa przyjemność, daje duże możliwości rozwoju. System CRM pozwala skupiać się na każdym kliencie z osobna, a także przewidzieć ich przyszłe zachowania. Program jest doskonałym rozwiązaniem dla każdej firmy, której głównym celem jest zadowolony klient
i zysk.